آرشیو پرسش و پاسخ ها: نقص جسمی

خودکشی بیماران لاعلاج

با توجه به اينكه خودكشي در اسلام حرام است، تكليف بيماران لاعلاج كه عذاب و رنج دارند چه مي‏باشد؟ با توجه به اينكه ممكن است ثوابي هم براي تحمل اين درد و رنج وجود نداشته باشد.
 
پاسخ: خودكشي از گناهان كبيره است و در روايات داريم كه مؤمن ممكناست مبتلا به هر مصيبتي مبتلا شود، غير از خودكشي.  بنابراين براي اين كاراصلاً تجويز نيست. ولي اينكه تحمل آن درد و رنج ثواب دارد يا نه؟ بله، با اينكهلحظه لحظه اين رنج و دردي كه تحمل مي‏كند باعث مي‏شود بر درجات و مراتبشدر بهشت بيفزايد. واي بسا كه لحظه لحظه اين سختي‏ها گناهانش را پاك كند، واو را خالص و صاف وارد عالم برزخ كند. در اين زمينه روايات و آيات فراوان است.از امام كاظم سؤال كردند كه وضع محتضر چگونه است كه الآن دارد اين وضع رابه سختي تحمل مي‏كند و در حال احتضار است؟ امام(ع) فرمودند: اين آخرين تصفيه‏ ها است.  با اين دردها و رنج‏ها كاملاً وجودش صاف و خالص مي‏شود برايوقتي كه وارد عالم برزخ مي‏شود. بنابراين هر لحظه تحمل اين درد و رنجها ياگناهاني را از او پاك مي‏كند و او را خالص و پاك مي‏كند يا درجات و مراتب فراوانيبرايش در بهشت ايجاد مي‏كند.
نكته بعد اينكه اصولاً خود ايمان و مخصوصاً ايمان به اين حرفهايي كه عرض كردم، هر درد و رنجي را تسكين مي‏بخشد. مخصوصاً اگر انسان بخواهدبراي خدا كار بكند. در شرح حال شهداي كربلا وياران اباعبداللّه‏ الحسين(ع) ، در 
روايات نقل شده است، كه اينها اصولاً سختي آن ضربات تير و نيزه و شمشير رااحساس نمي‏كردند، شمشير به آن‏ها مي‏خورد گويي يك گل به بدنشان خوردهاست. اين در همين زندگي معمولي انسان‏ها هم وجود دارد. وقتي انسانانگيزه‏اش قوي شد، عشق و محبتش نسبت به چيزي زياد شد، عظمت آن چيزبرايش آشكار شد، ديگر درد و رنج را نمي‏فهمد. زن‏هاي مصري دست‏هايخودشان را با چاقو مي‏بريدند (يوسف: 31) و متوجه نمي‏شدند. يك جلوه‏اي اززيبايي كه مخلوق خدا بود را ديده بودند، حال اگر انسان در حالت احتضار كهمعمولاً مؤمن اينجوري است، اگر جلوه محبوب را ببيند ما خيال مي‏كنيم كه درحال درد و رنج است، نه او هيچ درد و رنجي ندارد! به هر حال خودكشي مطلقاًتجويز نمي‏شود. البته اين بحث فقهي است، ممكن است يك مورد خاصي، فردينياز داشته باشد و مرجع تقليدش با شرايط خاصي كه در نظر دارد تجويز بكند.اما اصلش صد در صد مردود است. و به هيچ وجه مورد اجازه اسلام نيست. دوم؛ثواب و اجر فراواني براي اين زحمت‏ها تعلق مي‏گيرد حالا اين اجر يا پاك كردنگناهان است يا ازدياد مقام و درجات است و نكته سوم؛ هر چه ايمان انسانقوي‏تر شود انگيزه انسان در تحمل اين سختي‏ها و دردها بيشتر مي‏شود. آندرد برايش تسكين ‏بخش‏تر مي‏شود و كمتر نمود دارد. ولذا گفته‏اند برايبيماران نوار قرآن پخش كنيد تا دردشان تسكين پيدا كند حال اگر انسان آن باطن قرآن را در وجود خودش ايجاد كند ديگر دردي برايش باقي نخواهد ماند.