آرشیو پرسش و پاسخ ها: تزکیه نفس

استمنا

 

سوال:شنیده ام که استمنا نماز و روزه را تا40 روز مورد قبول واقع نمی کند ایا درست است؟
جواب: خیر اینطور نیست خودارضایی و استمناء گناه بزرگی است ولی با توبه قابل بخشش خداوند است. او که میگویند قبول نیست یعنی تا توبه نکرده ثواب کامل از عبادات نمیبرد ولی باید بخواند ودراولین فرصت توبه کند تا بخشیده شود.