آرشیو پرسش و پاسخ ها: بهائیت

حکم معاشرت با بهائیان

سئوال:

۱- آیا بهائیان مسلمان هستند و یا کافر و نجس ؟
۲- حکم سلام و دست دادن با آنها چگونه است؟
۳- حکم خرید از مغازه آنها و فروش چیزی به آنها چگونه است ؟
۴- آیا بر سر سفره ایشان می توان حاضر شد و از غذای این فرقه ضاله خورد ؟

جواب : جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند و از غذا و سایر چیزهایی که با رطوبت مسری در تماس با آنها بوده است باید اجتناب کرد و بر مومنین واجب است که با جیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند .  ( استفتا 14255از آیت الله العظمی خامنه ای مد ظله العالی)