آرشیو پرسش و پاسخ ها: صفات ذاتی و فعلی

آل الله

سؤال: سئوال اینجانب در مورد واژه آل الله است که این واژه را دربارۀ خاندان پیامبر اسلام می‌دانند و برخی از روحانیون در مجالس از آن استفاده می‌کنند، لذا برای اینجانب درمورد این واژه شبهه‌ای به وجود آمده است، با توجه به فرهنگ لغت‌های مختلف که لغت (آل) را به معنای خاندان ودودمان معنی کرده، یک نوع نسب ونسبیت به وجود می‌آورد، در صورتی که خدا در قرآن هر نوع نسب و نسبیت را به خود رد میکند امیدوارم که جنابعالی با استدلالهای حکیمانه بنده را از این شبهه نجات دهید؟

آل الله به معنای وابستگی فامیلی نسبی به خداوند متعال نیست «سبحان الله عما یصفون» بلکه به این معناست که اهل بیت علیهم السلام خاندانی هستند که در بالاترین درجات قرب به خداوند تعالی قرار دارند و لذا، خداوند بزرگ منتسب شده‌اند، مانند کلمه بیت الله، همان‌طور که خداوند جسم نیست و نیاز به خانه ندارد ولی در عین حال گفته می‌شود مسجد خانه خداست یا کعبه بیت الله است!؟ مراد از این تعابیر این است که مسجد و یا کعبه خانه ای است که منتسب به خدای تعالی می‌باشد. )

آیت الله  العظمی وحید خراسانی