آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

غيبت، از بين برنده كارهاى نيك

پرسش:

اگر ما در ماه مبارك رمضان تمام ثوابهايى كه بوده مثل نماز شب و مستحبات را انجام داده‏ايم بعد از ماه رمضان يك غيبتى بكنيم و بعد از آن طرف معذرت‏ خواهى نكنيم، آيا تمام ثوابهايى كه در ماه مبارك رمضان انجام داده‏ايم، براى طرف مقابل مى‏ نويسند؟
پاسخ:

خير، به اين صورت نيست. خداوند حكيم و عادل است همه كارهايش براساس حكمت و عدل است، اگر كسى غيبت كسى را كرد، به ميزان آن جرم و غيبت، از اعمالش برداشته مى ‏شود. يا اگر گناهان ديگر مرتكب شد، به ميزانى كه خود خداوند متعال مى‏ داند، از اعمال نيكش برداشته مى ‏شود به حساب آن كسى كه حقش را ضايع كردى، مى‏ رود. حالا اگر گناه عمل ايشان آنقدر زياد بود كه بايد همه اعمالشان را بدهد، خداوند همه اعمال را مى‏ دهد،و اگر كم آمد، گناهان او را برمى ‏دارد به حساب اين فرد مى‏ گذارد. يعنى حتى اگر اعمالش هم كافى براى استيفاى حق آن كس كه مورد ظلم قرار گرفته نباشد، خداوند از گناهان آن مظلوم برمى‏ دارد به حساب اين ظالم مى‏ گذارد تاا ين احقاق حق انجام بگيرد. اما اينجورى هم نيست كه بى‏ حساب باشد مثلاً انسان هزاران ثواب داشته باشد، شهيد در راه خدا باشد، حالا يك حق كوچكى يك نفر به گردنش داشته باشد، همان حق كوچك باعث شود كه همه اعمال آن شهيد را از جمله ثواب شهادتش را بگيرند و به حساب اين فرد بگذارند. و يا گناهان اين فرد را به حساب او بگذارند. نه اين چنين نيست نتيجه اينكه برخى از اعمال توسط بعضى از گناهان حبط مى‏ شود، چنانكه بعضى از عبادات هم مُكفِّرند يعنى گناهان قبلى را پاك مى ‏كنند، مثل توبه، ايمان. از طرف ديگر بعضى از اعمال هم مُحبِط ‏اند، مثل شرك، ايذاى پيغمبر، مثل ضايع كردن بعضى از حقوق. اينها محبط هستند، اما احباطشان اينجورى نيست كه تمام اعمال را يكباره بدون حساب و كتاب احباط بكند.
منبع: کتاب پاسخ به پرسش ها و شبهات ج 2 / استاد رضا محمدی/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام