آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

گناه آلود بودن فضاهاى تفريحى و تكليف متدينين

پرسش:

در مورد مكان‏هاى تفريحى كه بعضى افراد شئون اسلامى را رعايت نمى‏كنند و يا صراحتاً مرتكب فعل حرام مى‏شوند، تكليف كسانى كه مقيد مى‏باشند چيست؟ آيا نبايد به اين مكان‏هاى تفريحى، ورزشى برود؟
پاسخ:

اگر رفتن به اين مكان‏ها باعث گناه مى‏شود، طبعاً نبايد برود، اما آنچه كه به ذهن بنده مى‏رسد اين است كه چرا ما بايد كارى بكنيم كه اين مواهب الهى را بداخلاق‏ها و شياطين بيايند و اشغال كنند، طورى كه براى خوب‏ها نا امن شود؟ يعنى يك انسان متدين بگويد: اگر بناست كه دين خود را حفظ كنم پس نبايد به پارك بروم... . بنده عرض مى‏كنم؛ برعكس، بايد اين انسان‏هاى متدين بروند و اين مواهب طبيعى را اشغال كنند. وقت نماز شد در همان مكان اقامه نماز كنند، امر به معروف و نهى از منكر در همان محيط‏ها شود. اينكه ما صحنه را خالى كنيم و عقب‏نشينى كنيم كار درستى نيست، چون خداوند اينها را خلق كرده براى بنده‏هاى خوبش، ديگران به طفيل بندگان خوبش دارند استفاده مى‏كنند، بعد ما مى‏گوييم بنده‏هاى خوب بروند كنار، ديگران بيايند و استفاده كنند! بنده توصيه مى‏كنم بايد بچه حزب‏اللهى‏ها و متدينين اينها بروند آنجاها و كارى كنند كه محيط براى بدها نا امن شود. آنقدر در آنجا حضور داشته باشند، آنچنان سازماندهى شده باشد و حساب شده حضور داشته باشند كه اينها محيط را براى بدها نا امن كنند طورى كه يك انسان بداخلاق جرأت نكند به ناموس مردم چپ نگاه كند و... .
منبع: کتاب پاسخ به پرسش ها و شبهات ج 2 / استاد رضا محمدی/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام