آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی

سياسي‌ترين سوره‌ها و آیات قرآن

سلام؛ سياسي‌ترين سوره‌ها و آیات در قرآن کریم، کدامند؟
با عرض سلام
مقصود از سیاسی مبهم است. سیاست در معنای لغوی خود به معنای تدبیر و مدیریت امور جامعه است به این معنا همه آیات شریفه قران سیاسی هستتند و اصلاَ سیاست در این مفهوم از سایر شئون انسان جدا نیست.
و اگر مقصود ایاتی است که اشاره به نهادهای سیاسی اجتماعی دارد می توان آیات ذیل را به آیات سیاسی مثال زد:
1- آيات مربوط به امر به معروف ونهي از منكر(آل عمران 104- آل عمران 110- توبه71 )
2- آيات لزوم اطاعت از اولي الامر نسا10- نسا65- نسا59 )
3- نپذيرفتن ولايت وسرپرستي بيگانگان ، كافران، ظالمان، فاسقان، جاهلان(آل عمران 118- آل عمران 28- نسا16- نسا144- مائده 51- مائده57- هود113 )
4- ولايت پيامبر (ص) بر امت و ولايت مومنان بر يكديگر(احزاب 6- توبه 71 )
5- لزوم مشورت با مومنان و مشاركت دادن آنان در امور سياسي و اجتماعي (آل عمران 115- 151شوري 38 6 -وجوب نجات مظلومان ومستضعفان (نسا 75) وهمه آيات مربوط به جهاد و دفاع)
7- برپايي عدالت اجتماعي ، وقوانين الهي به مثابه يكي از اهداف دين وبعثت پيامبران (نسا58- نسا135- حديد29- مائده8- نحل90 8- آيات نهي كننده از حكمراني به غير از دستورات الهي(مائده 44- 45- 47-50)
9- بيان خصوصيات جامعه اسلامي(اعراف 157- فتح29 )
10- بيان لزوم تهيه نيرو وتجهيزات لازم براي حكومت اسلامي وپاسداشت آن انفال 60)
11- بيان ويژگي هاي رهبر وكسي كه مردم از او اطاعت و پيروي مي كنند و اصلح بودن او از همه(يونس35 )
12- اعلام پيروزي دين خدا بر همه اديان و قرار گرفتن حكومت در دست صالحان(قصص5- فتح28- توبه33 13-ترسيم نمونه حكومت پيامبران در قرآن، مانند حكومت داوود وسليمان (ع نمل26)
موفق باشید.