آرشیو پرسش و پاسخ ها: سیاسی

چرا در امر حکومت باید از یک روحانی تبعیت کرد؟

چرا باید ولایت بر مردم از آن یک روحانی و فقیه بوده و مردم از او تبعیت کنند؟ چرا از یک غیر روحانی لکن باسواد نباید پیروی کرد؟
پاسخ: دلایل عقلی و نقلی فراوانی بر شایستگی فقاهت در ولایت فقیه بر جامعه اسلامی در عصر غیبت وجود دارد. روایات زیادی وجود دارد که در آنها به ویژگی‌ اسلام‌شناسی و فقاهت حاکم مسلمانان در دوران غیبت امام زمان(عج) اشاره شده است(مراجعه شود به شیخ صدوق، کمال الدین، ج2، باب45، ح4؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج27، باب 11، ح1). به لحاظ عقلی نیز فقیه بودن حاکم قابل اثبات است. زیرا اداره جامعه اسلامی، بر اساس قوانین اسلام، نیازمند رهبری است که خود، اسلام شناس باشد. به عبارت دیگر، اسلام برای رفع نیاز بشر در همه زمان‌ها و مکان‌ها است و همانطور که اجرای آن نیازمند نصب امام معصوم است، در زمان غیبت نیز نیازمند نصب مجری اسلام شناس یعنی فقیه می‌باشد.(مراجعه شود به واعظی، احمد، حکومت اسلامی: درسنامه اندیشه سیاسی اسلام(قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، 1385)، ص169-175). همچنین با توجه به اینکه انصباق روابط اجتماعی با احکام اسلامی نیز در کنار رفاه و امنیت، جزء اهداف حکومت می‌باشد بنابراین، فقاهت لازم است. البته باید گفته شود که فقاهت تنها شرط ولایت سیاسی نیست بلکه حاکم اسلامی می‌بایست علاوه بر فقاهت، دارای صفاتی مانند عدالت، مدیریت، مدبریت، شجاعت و بینش سیاسی اجتماعی نیز باشد.(مراجعه شود به همان منبع، ص179-185)