آرشیو پرسش و پاسخ ها: تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

ساختن تمدن اسلامی

برای ساخت تمدن اسلامی، چه مسیرهایی را باید طی کرد؟

جواب کوتاه: برای گسترش تمدن اسلامی مولفه‌های زیادی وجود دارد از جمله( بازگشت به اسلام، مرجع قرار دادن فرهنگ قرآن، شکل گیری نهضت نرم افزاری، حرکت جهادی در تولید علم و بومی سازی علوم، تلاش دانشمندان و نخبگان، همکاری حکومت‌های اسلامی، خود باروی مسلمانان، جهانی اندیشیدن، استفاده از امکانات و دست‌آوردهای عصر مدرنیته، ارائه سبک زندگی اسلامی، استقلال اقتصادی و فرهنگی و....
جواب تفصیلی: ابتدا باید به این نکته توجه داشت که تمدن اسلامی ساخته شده و وجود دارد. آنچه که امروزه باید انجام بگیرد گسترش تمدن اسلامی و نوسازی آن است . این کار الزاماتی دارد که به طور خلاصه به بعضی از آنها اشاره می کنیم: 1- برگشت به فرهنگ اسلام و قرآن؛ یعنی بدون حضور فرهنگ قرآن و آموزه‌های اسلام نمی توان انتظار بازسازی و گسترش تمدن اسلامی را داشت.2- شکل گیری نهضت نرم افزاری؛ یکی از ملزومات گسترش تمدن اسلامی شکستن مرزهای دانش و علم است که باید مورد توجه قرار گیرد،صرف استفاده از علوم ترجمه‌ای نمی توان به گسترش تمدن اسلامی کمک کرد. باید به بومی سازی علوم پرداخت.3- تلاش دانشمندان و نخبگان جامعه اسلامی؛ دانشمندان و نخبگان یک فرهنگ یا تمدن نقشی اساسی در گسترش تمدن دارند. لازمه این کار این است که دانشمندان اسلامی از دغدغه‌های شخصی خود عبور کرده و گسترش تمدن اسلامی برای آنها الویت داشته باشد.4- همکاری حکومت‌های اسلامی؛ برای فراگیر کردن تمدن اسلامی باید تمام ظرفیت جهان اسلام متمرکز بشود و در راستای یک هدف پیش برود. کنار گذاشتن اختلافات لازمه این کار است.5- خود باوری مسلمانان؛ مسلمانان باید به این نتیجه برسند که توان سیطره فرهنگی بر جهان را دارند.6- جهانی اندیشیدن؛ مسلمانان باید به دنبال معرفی اسلام به جهان باشند. باید با تمام توان جلوی اسلام هراسی دشمن را بگیرند لازمه این کار فعالیت کردن فراتر مرزهای کشور است.7- استفاده از امکانات و دست آوردهای بشر؛ بی توجهی به دست آوردهای بشر و نادیده گرفتن آنها جلوی رشد تمدن اسلامی را می‌گیرد. باید از امکانات موجود بهره برد.8- سبک زندگی اسلامی؛ باید مسلمانان فرهنگ سرمایه داری و مصرف گرایی را کنار گذاشته وسبک زندگی اسلامی را انتخاب کنند.9- استقلال؛ استقلال در ابعاد مختلف اعم از سیاسی اقتصادی و فرهنگی از دیگر ملزومات گسترش تمدن اسلامی است.
برای مطالعه بیشتر به کتاب‌های زیر رجوع کنید.1- کتاب مهندسی تمدن اسلامی( موانع و الزامات)، عبدالعالی رضایی، انتشارات کتاب فردا 2- کتاب میراث تمدن ایرانی، دکتر سعید رضا عاملی، نشر پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 3- کتاب تمدن برتر، دکتر موسی نجفی 4- جستارهای نظری در باب تمدن اسلامی، جمعی از نویسندگان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه