آرشیو پرسش و پاسخ ها: اعتقادات و کلام

علت تعلق زکات بر اشیا

سؤال:

با سلام وخسته نباشید
در فقه زکاة بر ای بنی هاشم حرام است دلیل آن در چند روایت معتبر آمده است که که زکاة چرک دست ( اوساخ ایدی الناس) است، از طرفی در مذهب شیعه قیاس باطل است مگر اینکه منصوص العلة باشد مثل ( الخمر حرام لانه مسکر) که هر چیزی که مسکر باشد را حرام می دانند فقها؛ حال چه فرق است بین زکاة وخمس ارباح مکاسب؟ چه فرق است بین صدقه واجب ومستحب؟ اگر چرک دست است همه هستند واگر نیست هیچ کدام نیست!!! چون همه اینها دست رنج مردم است!!! از طرفی اشیا در ذات خود که فرق ندارند، بیست عدد سکه طلا با نوزده عدد سکه طلا از نطر ذاتی چه فرقی دارد ؟! که بر بیست تا اگر سال بگذرد با شرایط خود زکاة تعلق می گیرد وبر نوزده تا اگر سال بگذرد زکات تعلق نمی گیرد، حال یکی چرک می شود ودیگری پاک وطیّب؟!!!
جواب:
جوابش قبلا داده شد