آرشیو پرسش و پاسخ ها: تاریخ

مهم ترین تفاوت های دوره حضرت علی (ع) و پیامبر اسلام (ص)

سؤال:
مهم ترین تفاوت های دوره حضرت علی (ع) و پیامبر اسلام (ص) چه بود؟
جواب:
1- حضرت رسول (ص) مامور به ابلاغ رسالت در کنار اجرای شریعت بود : «وَّ إِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغ؛ آل عمران:20» ولی امام علی (ع) فقط مامور به اجرای شریعت بود 2- در زمان حضرت رسول (ص) نفاق پنهان بود ولی در زمان حضرت علی (ع) چهره نفاق کنار رفت 3- جنگ پیامبر (ص) با مشرکین و کفار بود و لی جنگ امام علی (ع) با منافقین و مسلمین به ظاهر اسلام بود