آرشیو پرسش و پاسخ ها: اعتقادات و کلام

ولایت فقیه وحدود اختیارات ایشان

سؤال:

لطفا ولایت فقیه وحدود اختیارات ایشان رابا ادله نقلی وعقلی وقرانی بیان نمایید وسوالت وشبهات پیرامون ولی فقیه رابیان کنید.
جواب:
براساس آیه اولی الامر و آیات دیگر و روایات،  رهبری جامعه اسلامی بعد از پیامبر (ص) بر عهده امامان معصوم (ع) و در زمان غیبت بر عهده ولی فقیه جامع الشرایط است که همه اختیارات امامان معصوم (ع) را در رهبری جامعه اسلامی در حکومت داری دارد برای اطلاع بیشتر و شبهات در این زمینه و پاسخ آنها به کتاب ولایت فقیه از آیت الله مصباح یزدی رجوع شود