آرشیو پرسش و پاسخ ها: اخلاق

در چت اطلاعاتي دروغ گفتن به سوژه، غيبت يا تهمت به ديگران چه حکمي دارد؟

سؤال :
در چت اطلاعاتي دروغ گفتن به سوژه، غيبت يا تهمت به ديگران چه حکمي دارد؟

جواب:
حرام است، مگر مصلحت مهم‌تري در کار باشد.

منبع:احکام فقهي جنگ الکترونيک ودفاع سايبري براساس فتاواي امام خامنه‌اي