آرشیو پرسش و پاسخ ها: سازمانی اداری

آماده‌سازي منازل مسکونی با هزینه شخصی و محاسبه اجاره ماهانه آنها به همان مبالغ هزینه شده شخصی


سؤال:
جهت آماده كردن و استفاده و سكونت در منازل سازماني غالباً اعتبار مناسبي وجود ندارد کارکنان با هزينة خود اقدام به آماده‌سازي آن نمودند و در ضمن چندين‌ماه به اندازة هزينه انجام شده جزء اجاره‌خانة سازماني آنها محسوب مي‌نماييم، نماز و روزه در آن خانه‌ها به اين نحو چه حکمي دارد؟
جواب:
درصورتي‌که براساس ضوابط و مقررات سازماني باشد نمازخواندن و روزه‌گرفتن و انجام ديگر واجبات شرعي در آن صحيح و بلااشکال است.
منبع:
جزوه احکام مالي/ بر اساس فتاوای امام خامنه‌ای/ انتشارات زمزم هدایت/ پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام