RSS Feed
آرشیو پرسش و پاسخ ها : دفاعی > مکتب دفاعی اسلام
   


پرسش :اهمیت و فلسفه عزاداری امام حسین(ع) چیست؟ پاسخ : با سلام برای پی بردن به اهمیت و فلسفه عزاداری امام حسین (ع) توجه به چند نکته ضروری است: توجه به فضیلت ها و صفات والای انسان های فرزانه و برجسته و برگزیده. یکی از محورهایی که در آیات متعددی از ق...
سوال: نظر مقام معظم رهبری درباره جنگ در سوریه با تکفیری ها چیست؟ آیا جنگیدن واجب است؟ جواب: تکفیریها ازاسلام بویی نبرده اند ویاغی وطاغی هستند وجنگیدن با آنها واجب است بر کسانی که به آنها حمله شده ولی اگرمنظورشما وجوب جنگ باآنها برهمه مسلمانان است خیر هن...
آيا آمريكا و اسرائيل قصد حمله به ايران را دارند؟ و اگر دارند، توان مقاومتي ايران درچه حد است؟ برای حمله نظامی به یک کشور مستقل، فقط قصد و تصمیم کافی نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است، وجود امکان و توان لشگرکشی و اداره جنگ است. آمریکا و رژیم صهیونیستی و یا ه...
نرمش قهرمانانه چیست؟ آیا شعارمرگ بر امریکا هنوز هم باید گفته شود یا خیر؟ "نرمش قهرمانانه" به معنى دست برداشتن از آرمان‌ها و هدف‌هاى نظام اسلامى و عقب‌نشينى از اصول نیست؛ نرمش قهرمانانه به معناى مانور هنرمندانه براى دست يافتن به مقصود است و نیز،به معناى ...
علت ورود خرافات به عزاداری امام حسین(ع) چیست؟ اغلب خرافه ها در بستر جهالت مردم و یا در راستای اهداف حاکمان باطل رشد و تداوم می یابد هر چیزی که نفیس تر و قیمتی تر باشد زمینه بروز تقلب در آن بیش تر است. باورهای دینی و احساسات مذهبی به دلیل ارزش و اصالتی که...